icon image icon image icon image

Formularz zgłoszenia awarii


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory

Telefon do zgłaszania awarii: (32) 43-41-915

Skip to content