icon image icon image icon image

E-faktura – skorzystaj i płać mniej za abonament


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. informuje, iż wszyscy nasi Klienci od 01.05.2015r. mają możliwość otrzymywania e-faktury dostarczanej bezpośrednio na skrzynkę e-mailową. Odbiorcy wody, którzy zdecydują się na taką formę otrzymywania faktur od 30.05.2020r. będą płacić o 3,02 zł mniej z tytułu opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności niż odbiorcy korzystający z papierowej formy faktur. Opłata za odczyt i rozliczenie dla faktur doręczanych przez inkasenta lub pocztą tradycyjną od 30.05.2020r.
wynosi 9,18 zł, natomiast opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie dla e-faktur 6,16 zł.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32/43 44 632 lub 1 wew. 15, 18.

Do uruchomienia powyższej usługi przygotowaliśmy dla Klienta dwie opcje:

Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego gotowego formularza akceptacji wraz z regulaminem (wejście obok).
Pobranie poniższego druku wraz z w/w regulaminem i przesłanie drogą pocztową na adres naszego przedsiębiorstwa lub składając formularz osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
Formularz akceptacji e-faktury w PWiK Żory Sp. z o.o.

W przypadku zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z e-faktury klienci mogą skorzystać z poniższych druków:

Formularz zmiany adresu e-mail
Formularz rezygnacji z e-faktury
Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.

Poniżej przedstawiamy Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Skip to content