icon image icon image icon image

Dział TI informuje, że w miesiącach czerwiec-lipiec prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:


• Okrężna
• Drwali, Wieniawskiego i Elsnera
• Tęczowa, Nowa
• Główna
• Paryska
• Ks. Józefa Barona, Jasna, Targowa, Strzelecka, Myśliwska i Łowiecka