icon image icon image icon image

Wydział energetyczny


Kierownik Działu: Zbigniew Maroszek

Zakres działań:

  • nadzór nad budową sieci ciepłowniczej w ramach Projektu „Błękitne niebo nad Starówką”, w tym nadzór inwestorski oraz rozliczenie techniczne i finansowe Projektu
  • wydawanie warunków technicznych podłączania budynków do sieci ciepłowniczej oraz nadzór nad podłączaniem
  • przygotowywanie umów o wykonanie przyłącza oraz o dostawę ciepła,
  • nadzór nad bieżącym utrzymaniem sprawności sieci ciepłowniczej
Skip to content