icon image icon image icon image

Ogłoszenie


PWiK Żory Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana do klientów jest regularnie badana i spełnia wymagania z Rozp. Min. Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie zapewnia się, że obowiązujące procedury i środki w uzdatnianiu wody są wystarczające do zachowania bezpieczeństwa wody pitnej.