icon image icon image icon image

Ogłoszenie taryfa


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o. o. informuje, iż złożyło wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na trzyletni okres, począwszy od 31.05.2021r. Przewiduje się jednak, iż procedura w tym zakresie nie zostanie zakończona przed planowaną datą wejścia w życie taryfy.
Mając na uwadze powyższe, w związku z trwającą procedurą zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, do dnia wejścia w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, obowiązuje dotychczasowa taryfa (art. 24g ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
O wejściu w życie nowej taryfy albo taryfy tymczasowej Przedsiębiorstwo poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.

Skip to content