icon image icon image icon image

Pamiętajmy, aby nie wrzucać do kanalizacji artykułów higienicznych….


Pamiętajmy, aby nie wrzucać do kanalizacji artykułów higienicznych, szmat, gazet oraz resztek pożywienia. Nawet najmniejsza rzecz niepodlegająca rozdrobnieniu może ograniczyć drożność kanalizacji, spowodować zator oraz uszkodzenie pomp pracujących w przepompowni ścieków.