icon image icon image icon image

Poszukujemy pracownika na stanowisko Monter sieci wod-kan lub Pomocnik montera sieci wod-kan.


Poszukujemy pracownika na stanowisko Monter sieci wod-kan lub Pomocnik montera sieci wod-kan.

Od kandydata oczekujemy: zaangażowania w pracę, sumienności, zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m, prawa jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
– ukończony kurs montażu rurociągów PE i PP,
– ukończony kurs obsługi narzędzi udarowych ręcznych na wszystkie typy zasilania,
– ukończony kurs obsługi wszystkich typów przecinarek do nawierzchni dróg,
– ukończony kurs obsługi wszystkich typów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
– ukończony kurs obsługi elektrowni polowych.
Oferujemy:
– umowę o pracę,
– szkolenia zwiększające kompetencje,
– bogaty pakiet socjalny,
– opiekę medyczną,
– stałe miesięczne wynagrodzenie oraz inne składniki wynagrodzenia,
– przyjazną atmosferę pracy.

W CV należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wodociągowa 10, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu:
– przeprowadzenia rekrutacji,
– udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
– mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@pwik.zory.pl lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
– wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – RODO) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, pwikzory@ka.onet.pl,
2) Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu iod@pwik.zory.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę – w zakresie zgodnym z art. 221 Kodeksu Pracy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w sytuacji, kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu. Pracy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy RODO,
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.