icon image icon image icon image

Taryfa dla ciepła do 30.09.2019


Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryStawka opłaty*
Cena za zamówiona moc cieplnąopłata stała

zł/MW/rok

100 202,00

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

8 350,17

Cena ciepłaopłata zmienna

zł/GJ

18,63

Cena nośnika ciepłaopłata zmienna

zł/m3

11,19

Stawki opłat za usługi przesyłowe :opłata stała

zł/MW/rok

40 678,26

zł/MW/m-c

3 389,86

opłata zmienna

zł/GJ

10,21

* ceny Netto
Można również pobrać pełny tekst taryfy.

Skip to content