icon image icon image icon image

Przetargi 2014


L.p.Krótki opisData publikacji
01.Postępowanie zakończone
„Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” Kontrakt nr 3: „Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap III – budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacją do płukania piasku oraz wymiana zespołów pompowych z rurociągami i armaturą w Pompowni Głównej" - nr ref. JRP/1/EL/3/2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
Część I:Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II:Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
     - Program funkcjonalno-użytkowy
     - Załączniki do OPZ
03/ Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
04/ Wyjaśnienie treści OWZ
05/ Dodatkowe informacje - ogłoszenie
06/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 2
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2014.01.16
2014.01.202014.02.07

2014.03.03
02.Postępowanie zakończone
„Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” Kontrakt nr 2: „Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej – kolektor J" - nr ref. JRP/3/EL/9/2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
Część I:Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II:Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
     - Program funkcjonalno-użytkowy
     - Załączniki do OPZ
     - Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
03/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 1
04/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 2
05/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 3
06/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 4
07/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 5
08/ Informacja o wizji lokalnej w terenie
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.02.03
2014.02.06


2014.02.17

2014.02.18
2014.02.19
2014.02.21
2014.02.26
2014.03.24
03.Postępowanie zakończone
„Kontrakt nr 4 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu "Uzupełnienie Zakresu Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach" - nr ref. JRP/4/EL/10/2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
Część I:Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II:Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
Część III:Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
03/ Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
04/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 1
05/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 2
06/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 3
07/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 4
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.02.05

2014.02.13
2014.02.17
2014.02.21
2014.02.28
2014.03.25
04.Postępowanie zakończone
„Opracowanie projektu budowlanego remontu i adaptacji byłego budynku hydroforni na os. Pawlikowskiego w Żorach na archiwum zakładowe i inne pomieszczenia" - nr ref. EL/ 15 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1÷9 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 10
05/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.03.032014.03.10
2014.04.03
05.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Żorach w dzielnicy Baranowice" - nr ref. EL/ 17 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + mapa
04/ Wzór umowy - załącznik nr 9
05/ Warunki techniczne
06/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
07/ Zmiana treści OWZ
08/ Załączniki do wersji edytowalnej
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.04

2014.03.06

2014.04.03
06.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Żorach w dzielnicy Osiny" - nr ref. EL/ 22 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
04/ Wzór umowy - załącznik nr 11
05/ Warunki techniczne zad. I-XI
06/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
07/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
08/ Wyjaśnienie treści OWZ 2
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.12

2014.03.25
2014.03.28
2014.04.14
07.Postępowanie zakończone
„Dostawa i wymiana membran w dyfuzorach rurowych napowietrzających, zamontowanych w reaktorach biologicznych RBL" sprawa - EL/ 23 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy
05/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.122014.04.02
08.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszowickiej w Żorach" - nr ref. EL/ 20 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1÷8 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Projekt budowlany
06/ Szczegółowa specyfikacja techniczna
07/ Przedmiar robót
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.14


2014.04.02
09.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej i ul. Górnej w Żorach" - nr ref. EL/ 26 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1÷8 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Specyfikacja techniczna
07/ Przedmiar robót
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.25


2014.04.14
10.Postępowanie zakończone
„Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji" - nr ref. EL/ 27 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
04/ Wzór umowy – zał. nr 8
05/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2014.04.16
2014.06.03
11.Postępowanie zakończone
„Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru pomiędzy ul. Rolniczą, ul. Zbożową, ul. Wodzisławską w Żorach - w rejonie ul. Poziomkowej" - nr ref. EL/ 39 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Warunki techniczne
04/ Wzór umowy – zał. nr 10
05/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.04.18
2014.05.09
2014.05.23
12.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Żorach - w dzielnicy Rogoźna" - nr ref. EL/ 42 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Warunki techniczne zad. I - VI
06/ Załączniki w wersji edytowalnej
07/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.18

2014.05.15
2014.05.29
13.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gajowej w Żorach"
- nr ref. EL/ 38 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1÷8 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
07/ Przedmiar robót
08/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
     - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
09/ Wyjaśnienie treści OWZ 2
10/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.252014.05.08

2014.05.27
14.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wodzisławskiej w Żorach"
- nr ref. EL/ 48 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Dokumentacja projektowa + przedmiar robót
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.30
2014.05.23
15.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Tęczowej w Żorach" - nr ref. EL/ 49 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Warunki techniczne
06/ Załączniki w wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.30

2014.06.03
16.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia w Żorach" - nr ref. EL/ 68 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Etapu II i III + warunki
      techniczne oraz dokumentacja projektowa dla Etapu I

04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Wyjaśnienie treści OWZ 2
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.06.03

2014.07.01
2014.07.02
2014.07.22
17.Postępowanie zakończone
„Dobór i dostawa koagulantu oraz dostawa wodorotlenku sodu dla stacji uzdatniania wody w Żorach" - nr ref. EL/ 72 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
  a/ Załącznik nr 1 do (OWZ)
03/ Wzór umowy – zał. nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Modyfikacja (OWZ)
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.06.18
2014.07.03
2014.07.09
2014.08.04
18.Postępowanie zakończone
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej w Żorach"
- nr ref. NL/ 81 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa:
     - Projekt budowlano-wykonawczy
     - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
     - Projekt technologii i zabezpieczenia wykopu
     - Badania podłoża gruntowego
06/ Wyjaśnienie treści OWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.08.13
2014.08.27
2014.09.02
19.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie w ul. Krótkiej w Żorach" - nr ref. NL/ 83 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa:
     - Projekt budowlano-wykonawczy
     - Specyfikacja techniczna
     - Przedmiar robót
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.08.132014.08.25
2014.09.16
20.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gminnej, ul. Zbożowej i ul. Ceglana w Żorach - ETAP I, II, III" - nr ref. NL/ 85 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Opis przedmiotu zamówienia Etap I, II, III:
     1) ETAP I:
     - projekt budowlano-wykonawczy
     - specyfikacje techniczne
     - mapy
     - karty inwentaryzacyjne studni
     - pozwolenie na budowę i inne
     2) ETAP II:
     - opis przedmiotu zamówienia
     - warunki techniczne
     3) ETAP III:
     - opis przedmiotu zamówienia
     - warunki techniczne
     - tabela nr 1
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Wyjaśnienie treści OWZ 2
08/ Wyjaśnienie treści OWZ 3
09/ Wyjaśnienie treści OWZ 4
10/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.08.21
2014.08.29
2014.09.05
2014.09.05
2014.09.05
2014.09.05
2014.09.25
21.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Ogrodniczej w Żorach" - nr ref. NL/ 78 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienie treści OWZ 1
07/ Wyjaśnienie treści OWZ 2
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.08.29
2014.09.15
2014.09.16
2014.09.30
22.Postępowanie zakończone
„Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych dla wodomierzy"
- nr ref. NL/ 92 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy – zał. nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.09.022014.09.23
23.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Kłokocińskiej, ul. Makowej, ul. Wodzisławskiej, ul. Łąkowej, ul. Granicznej i ul. Starowiejskiej w Żorach" - nr ref. NL/ 91 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy zał. nr 11
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr I
06/ Warunki techniczne i inne załączniki
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.09.04

2014.09.30
24.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej w ul. Ligonia w Żorach"
- nr ref. NL/ 98 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-8 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 9
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.09.09
2014.10.06
25.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Żorach"
- nr ref. NL/ 100 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-9 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 10
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.09.11
2014.10.08
26.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej i Karpackiej w Żorach" - nr ref. NL/ 99 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Modyfikacja treści (OWZ) nr 1
     - Załącznik do wyjaśnień (OWZ)
07/ Modyfikacja treści (OWZ) nr 2
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.09.17
2014.10.03

2014.10.07
2014.10.23
27.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zelonej w Żorach" - nr ref. NL/ 112 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa dla Zadania I
06/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II
07/ Warunki techniczne dla Zadania II i III
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ)
     - Załączniki do wyjaśnień (OWZ)
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.10.13


2014.10.24

2014.11.17
28.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia w Żorach i sieci wodociągowej w rejonie ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu Zdroju"
- nr ref. NL/ 122 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Opis przedmiotu zamówienia:
     1) ZADANIE I - ul. Wyzwolenia
     - decyzja UM + zał.
     - opinia ZUD + zał.
     - przedmiar robót
     - rys. nr 1÷6
     - specyfikacja techniczna
     2) ZADANIE II - ul. Myśliwska
     - opis techniczny
     - rys. nr 1÷2
     - przedmiar robót
     - specyfikacja techniczna
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ)
     - opinia geotechniczna ul. Wyzwolenia
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
     - aktualny przedmiar ul. Wyzwolenia
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.10.212014.10.292014.12.09
29.Postępowanie zakończone
„Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Żorach" - nr ref. NL/ 126 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-7 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy – zał. nr 8
05/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.11.052014.12.05
30.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Żorach"
- nr ref. NL/ 132 /2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + warunki techniczne
04/ Wzór umowy – zał. nr 11
05/ Formularz cenowy - zał. nr 1A
06/ Załączniki w wersji edytowalnej
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ)
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014.11.21

2014.12.05
2014.12.22