icon image icon image icon image

Przetargi 2018


L.p.Krótki opisData publikacji
01. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Perłowej, ul. Asnyka i ul. Kraszewskiego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Paryskiej w Żorach”
– sprawa nr NL/5/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.01.22
2018.02.12
2018.02.28
02. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. ul. Targowej, ul. Jasnej, ul. Strzeleckiej, ul. Myśliwskiej oraz ul. Łowieckiej na terenie miasta Żory, a także w rejonie ul. Ks. Józefa Barona na terenie miejscowości Rudziczka, gmina Suszec”
– sprawa nr NL/14/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
05/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.02.05

2018.02.20
2018.02.26
2018.03.07
03. Postępowanie zakończone
„Dostawa kruszyw, piasku i humusu”
– sprawa nr NL/25/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
06/ Załącznik nr 1a w wersji edytowalnej
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.02.202018.02.28
2018.02.28
2018.03.08
2018.03.20
04. Postępowanie zakończone
„Załadunek, wywóz i przetwarzanie w ramach odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żorach ”
– sprawa nr NL/34/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Unieważnienie postępowania

2018.03.262018.04.12
2018.04.16
2018.05.10
05. Postępowanie zakończone
„Rozbudowa ujęcia wody podziemnej wraz ze zwiększeniem wydajności istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Żorach”
– nr ref. NL/36/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
       Opis warunków zamówienia (OWZ)
02/ Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
03/ Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
04/ Część III Opis przedmiotu zamówienia:
      - Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie uwzględniającym
        specyfikę robót budowlanych
      - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
      - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 2
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.04.05

2018.04.24
2018.05.04
2018.05.08
2018.05.21
06. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną w rejonie ulic Skrzeczkowickiej, Bażanciej i Lasoki w Żorach ”
– sprawa nr NL/38/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Przedmiar robót w wersji edytowalnej
06/ Dokumentacja projektowa
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.04.12

2018.04.27
2018.05.10
2018.05.30
07. Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Diamentowej oraz ul. Złotej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Ustronnej, ul. Złotej, ul. Granitowej, ul. Bazaltowej, ul. Srebrnej oraz ul. Diamentowej w Żorach”
– sprawa nr NL/43/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018.04.13
2018.05.14
2018.05.30
08. Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Wolnego,
ul. Kwiatkowskiego i ul. Warszowickiej w Żorach ”
– sprawa nr NL/44/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Koncepcja + warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.04.20
2018.05.14
2018.05.30
09. Postępowanie zakończone
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Męczenników Oświęcimskich, Rybnickiej oraz Muzealnej w Żorach”
– sprawa nr NL/55/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Informacja o unieważnieniu postępowania

2018.06.08
2018.06.26
2018.06.28
10. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mikołaja Reja, sieci wodociągowej w rejonie ul. Boguszowickiej oraz sieci wodociągowej
w ul. Wierzbowej w Żorach”
– sprawa nr NL/57/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.06.12
2018.07.03
2018.07.17
11. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strefowej i ul. Rubinowej w Żorach”
– sprawa nr NL/62/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Klauzula informacyjna - załącznik nr 9
07/ Wyjaśnienia treści OWZ
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.06.22
2018.06.26
2018.07.05
2018.07.12
2018.07.26
12. Postępowanie zakończone
„ Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Męczenników Oświęcimskich, Rybnickiej oraz Muzealnej w Żorach ”
– sprawa nr NL/73/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.07.02
2018.07.19
2018.08.23
13. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Lasoki w Żorach”
– sprawa nr NL/74/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Formularz cenowy w wersji edytowalnej
06/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.07.06

2018.07.30
2018.08.08
14. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Świerklańskiej, ul. Obiegowej
i ul. Kaczeńców w Żorach”
– sprawa nr NL/75/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Informacja o unieważnieniu postępowania


2018.07.13
2018.08.02
2018.08.06
15. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Góreckiego, budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Srebrnej w Żorach”
– sprawa nr NL/78/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.07.13
2018.07.30
2018.08.09
16. Postępowanie zakończone
„ Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Świerklańskiej, ul. Obiegowej
i ul. Kaczeńców w Żorach”
– sprawa nr NL/90/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.08.07
2018.08.27
2018.09.20
17. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynków 23-35 przy ul. Boryńskiej oraz budowa przyłączy umożliwiających odprowadzanie
ścieków sanitarnych do nowo wybudowanej kanalizacji dla budynków nr 23, 27, 35 w Żorach” – sprawa nr NL/86/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Informacja o unieważnieniu postępowania


2018.08.09
2018.09.06
2018.09.07
18. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Lasoki w Żorach ”
– sprawa nr NL/92/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.08.14
2018.09.12
2018.09.18
19.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Glinianej, Jesionek, Ks. Karola Brzozy i Żniwnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionek, Ks. Karola Brzozy i Żniwnej wraz z zabudową zbiornika pompowni, zbiornika retencyjnego, studni osadnikowej oraz komory armatury (bez wyposażenia) w Żorach”
– sprawa nr NL/96/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
07/ Poprawienie pomyłki pisarskiej
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018.09.10
2018.09.28
2018.10.01
2018.10.04
2018.10.19
20.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Górniczej, na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 10-16, na os. Pawlikowskiego przy ul. Boryńskiej oraz na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 11,12 do PU w Żorach”
– sprawa nr NL/101/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zmiana treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Informacja o unieważnieniu postępowania2018.10.01
2018.10.04
2018.10.23
2018.11.09
21.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynków 23-35 przy ul. Boryńskiej oraz budowa przyłączy umożliwiających odprowadzanie
ścieków sanitarnych do nowo wybudowanej kanalizacji dla budynków nr 23, 27, 35 w Żorach” – sprawa nr NL/115/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.10.19
2018.11.13
2018.11.30
22.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej, Pańskie Łąki, Wiklinowej, Jagodowej oraz Cysterskiej w Żorach” – sprawa nr NL/113/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.10.24
2018.11.13
2018.12.03
23.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerzy Buchalików, ul. Ustronnej oraz ul. Chmielnej wraz z przepięciem przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach o nr 1324/110 i 1326/110 w Żorach”
– sprawa nr NL/111/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.12.12
24.Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Konwaliowej, ul. Rzepakowej i ul. Malinowej w Żorach” – sprawa nr NL/118/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Koncepcja + warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.10.31
2018.11.22
2018.12.03
25.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Wakacyjnej w Żorach” – sprawa nr NL/124/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.11.27
2018.12.13
2018.12.18
26.Postępowanie zakończone
„Dostawa wraz z montażem dmuchawy promieniowej z łożyskami dynamicznymi”
– sprawa nr NL/125/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do OWZ
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.11.27
2018.12.18
2019.01.02
27.Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lasoki oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Lasoki wraz z jej odwodnieniem w Żorach” – nr ref. NL/129/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Koncepcja + warunki techniczne zał. nr I + zał. mapowy nr II
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.12.12
2019.01.03
2019.01.10
2019.01.23
28.Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Raciborskiej w Żorach” – nr ref. NL/130/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.12.13
2019.01.08
2019.01.15
29.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Węglowej , w ul. Targowej w Żorach oraz w drodze bocznej od ul. Osińskiej w Jastrzębiu Zdroju” – sprawa nr NL/135/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zmiana treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018.12.14
2018.12.20
2019.01.11
2019.01.24
30.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Górniczej, na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 10-16, na os. Pawlikowskiego przy ul. Boryńskiej oraz na os. Powstańców Śląskich w rejonie budynków 11,12 do PU w Żorach” – sprawa nr NL/133/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Załącznik nr 1A
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018.12.17
2019.01.14
2019.01.17
2019.01.29
31.„Budowa na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Żory Sp. z o.o. źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 200kW zasilanego biogazem” – sprawa nr NL/84/2018

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
       Opis warunków zamówienia (OWZ)
02/ Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
03/ Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
04/ Część III Opis przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy
05/ Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
06/ Informacja o wizji lokalnej
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
08/ Wyjaśnienia treści OWZ nr2
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr3
10/ Wyjaśnienia treści OWZ nr4
11/ Wyjaśnienia treści OWZ nr5
12/ Wyjaśnienia treści OWZ nr6
13/ Wyjaśnienia treści OWZ nr7
14/ Informacja z otwarcia ofert
15/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018.12.28

2019.01.07
2019.01.16
2019.01.17
2019.01.22
2019.01.22
2019.01.22
2019.01.22
2019.01.24
2019.01.29
2019.02.18