icon image icon image icon image

Przetargi 2019


L.p.Krótki opisData publikacji
01. Postępowanie zakończone
„Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu pn. „Wdrożenie pilotażowej instalacji granulacji osadów ściekowych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów nawozowych w PWiK Żory Sp. z o. o.” („Projekt”) programu priorytetowego nr 5.11.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”
– nr ref.NL/7/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019.02.042019.02.18
2019.02.21
02. Postępowanie zakończone
„Dostawa i montaż pilotażowej instalacji do granulacji osadów ściekowych na potrzeby wytwarzania produktów nawozowych”
– nr ref.NL/19/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna
       Warunków Zamówienia - Załącznik nr I do OWZ

06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.03.12

2019.03.22
2019.03.27
03. Postępowanie zakończone
„Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Żory”
– nr ref.NL/20/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr I do OWZ
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019.03.27
2019.04.18
2019.04.25
04. Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej, ul. Podlaskiej, ul. Jurajskiej i ul. Kurpiowskiej w Żorach”
– nr ref.NL/21/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Koncepcja + warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.03.27
2019.04.15
2019.04.25
05. Postępowanie zakończone
„Załadunek, wywóz i przetwarzanie w ramach odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żorach ”
– nr ref.NL/29/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.04.152019.05.07
2019.05.10
06. Postępowanie zakończone
„Przebudowa osadnika wtórnego OWT3 oraz rozbudowa budynku krat na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref.NL/27/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr2
08/ Wyjaśnienia treści OWZ nr3
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr4
10/ Wyjaśnienia treści OWZ nr5
11/ Informacja z otwarcia ofert
12/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.04.15
2019.04.25
2019.05.08
2019.05.14

2019.05.16
2019.05.22
2019.06.05
07. Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Sadowej, ul. Jabłoniowej, ul. Aroniowej i
ul. Brzoskwiniowej w Żorach”
– nr ref.NL/30/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2019.04.26
2019.05.21
2019.05.30
08. Postępowanie zakończone
„Dostawa wraz z montażem urządzenia do płukania, odwadniania, rozdrabniania i prasowania odpadu skratek na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref.NL/33/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1 i modyfikacja OWZ
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Informacja o unieważnieniu postępowania

2019.05.10
2019.05.24
2019.06.06
2019.06.25
09. Postępowanie zakończone
„Dostawa wraz z montażem zbiornika i stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego dla procesu denitryfikacji w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref.NL/32/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr2
08/ Wyjaśnienia treści OWZ nr3
09/ Informacja z otwarcia ofert
10/ Informacja o unieważnieniu postępowania


2019.05.10
2019.05.21
2019.05.24
2019.05.24
2019.06.03
2019.07.04
10. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej, ul. Karola Miarki i ul. Wolności w Żorach” – sprawa nr NL/39/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr2
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.06.14
2019.06.24
2019.07.04
2019.07.08
2019.07.17
11. Postępowanie zakończone
„Dostawa wraz z montażem urządzenia do płukania, odwadniania, rozdrabniania (rozdrabniacz) i prasowania odpadu skratek na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr. ref. NL/51/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.07.18
2019.08.02
2019.09.05
12. Postępowanie zakończone
„Dostawa wraz z montażem zbiornika i stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego dla procesu denitryfikacji w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref. NL/53/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2019.07.23
2019.08.06
2019.08.16
13. Postępowanie zakończone
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Małachowskiego w Żorach”
– sprawa nr NL/54/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019.08.26
2019.09.02
2019.09.11
2019.09.20
14. Postępowanie zakończone
„Opracowanie koncepcji docelowego uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej terenu pomiędzy ul. Pszczyńską, torami kolejowymi a ul. 11 Listopada
w Żorach”
– nr ref. NL/86/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09/ 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2019.12.31
2020.01.09
2020.01.27
2020.02.05
2020.02.18
Skip to content