icon image icon image icon image

Przetargi 2020


L.p.Krótki opisData publikacji
01. Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Szczejkowickiej, Kradziejówka i ul. Zielonej w Żorach” – nr ref. NL/17/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki do wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020.03.24
2020.04.16
2020.04.27
02. Postępowanie zakończone
„Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr. ref. NL/20/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Sprawozdanie z badań osadu
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020.03.25
2020.04.17
2020.05.13