icon image icon image icon image

Przetargi prowadzone zgodnie z ustawą Pzp


Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp postępowania przetargowe prowadzone, są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
PWiK Żory Sp. z o.o. informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dostępne są na platformie Josephine pod adresem internetowym JOSEPHINE.

Publiczne informacje dotyczące zamówień dostępne są dla Wykonawców bez logowania się do platformy JOSEPHINE pod adresem internetowym PWiK Żory Sp z o.o..

W przypadku składania ofert i wymaganych dokumentów, komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wymagana jest jednorazowa bezpłatna rejestracja do platformy JOSEPHINE, której można dokonać pod adresem internetowym Rejestracja.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, technicznej pomocy należy kontaktować się ze wsparciem systemu JOSEPHINE, tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 17:00..

Bezpieczeństwo złożenia oferty i zabezpieczenie dostępu do złożonej oferty. Czynnośći i funkcje oprogramowania JOSEPHINE dla zabezpieczenia złożenia oferty ze strony Wykonawcy.

– z powodu zabezpieczenia zawartości oferty Wykonawca przygotowuje swoją ofertę w środowisku swojego komputera (w swojej przeglądarce internetowej). Na serwerze usługodawcy oferta nie jest przygotowywana i na serwerze nie ma żadnych informacji o ofercie
– po naciśnięciu przycisku Wyślij przez Wykonawcę, w trakcie wysyłania oferta jest wysyłana w binarnym formacie zabezpieczona za pomocą protokołu SSL na serwer usługodawcy systemu. SSL protokół zabezpiecza komunikację szyfrowaniem i autentyfikacją komunikujących ze sobą stron.

Czynności i funkcje oprogramowania JOSEPHINE dla zabezpieczenia pracy z ofertami na stronie Zamawiającego:
– złożona oferta jest zapisana na serwerze usługodawcy w formacie binarnym,
– oprogramowanie JOSEPHINE nieumożliwia dostępu do zawartości oferty przed upłynięciem terminu składania ofert,

– do zawartości oferty nie ma dostępu nieuprawniona osoba, z elektronicznie złożoną ofertą może pracować tylko osoba z odpowiednimi kompetencjami (prawami). Oprogramowanie daje możliwość przydzielania wielowarstowych uprawnień za pomocą modułu przydzielania i administrowania odpowiednich kompetencji. Do pracy ze złożoną ofertą w systemie JOSEPHINE można definiować poszczególne uprawnienia takie jak: otwierać oferty, przeglądać oferty, odrzucać/zatwierdzać oferty, przeglądaj tajne dokumenty wchodzące w skład oferty,

– Przypisanie uprawnień i praca z ofertą jest wspierana przez dodatkową funkcjonalność bezpieczeństwa systemu, jest to moduł Protokoły – Logowanie zdarzeń. Przypisywanie uprawnień w module kompetencji do zamówienia jest zapisywane do protokołu w historii administracji. Praca z ofertą jest zapisywana w Protokołach oferty/wnioski. W protokołach zapisuje się, kto i kiedy złożył ofertę, otworzył ofertę i ocenił ofertę. Zapisy w protokołach nie mogą być w żaden sposób zmienione i są stale dostępne dla każdego zamówienia.
Enterprise security – bezpieczeństwo biznesowe.

– Firma NAR marketing s.r.o. (dla wszystkich systemów PROEBIZ) spełnia międzynarodową normę ISO/IEC 27001, która określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
– Infrastruktura serwera: wszystkie serwery infrastruktury produkcyjnej znajdują się w renomowanych centrach danych (TIER3) spełniających normy ČSN EN ISO 9001: 2009 i ČSN ISO / IEC 27001: 2006, które gwarantują wyrafinowany system oceny jakości i wysoki poziom bezpieczeństwa informacji, wprowadzanych danych i zarządzanie ryzykiem.

Skip to content