icon image icon image icon image

Przedmiot działalności


W zakres działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. wchodzą:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców Żor,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • eksploatacja sieci ciepłowniczej oraz dystrybucja ciepła,
  • roboty budowlane związane z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciepłowniczej,
  • analizy laboratoryjne wody i ścieków,
  • szeroki zakres działań towarzyszących, zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu wodno- kanalizacyjnego i ciepłowniczego w Mieście Żory, w tym m.in. utrzymanie sprawności sieci oraz naprawa i konserwacja sprzętu, urządzeń i pojazdów
Skip to content