icon image icon image icon image

Fundusze unijne


Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Inwestycja była finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 191,5 mln .; z czego 106 mln  zł. stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności.

Przeczytaj informacje o projekcie lub przejdź na stronę projektu: www.kanalizacjazory.pl.

 

Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Projekt ten jest kontynuacją realizowanego od kilku lat przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 11 297 951,64 PLN. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 4 642 637,42 PLN.

Przeczytaj informacje o projekcie.

Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. postanowiło pójść w kierunku ochrony środowiska, poprawy życia mieszkańców i zbudowało sieć ciepłowniczą o charakterze osiedlowym w rejonie Starego Miasta.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Ogólna wartość Projektu to 9 556 154,04 PLN, Wartość dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to 2 524 651,28 PLN a wkład własny PWiK to 7 031 502,76 PLN.

Więcej informacje o projekcie tutaj.

Skip to content