icon image icon image icon image

Ścieżka dydaktyczna – wstęp


Ścieżka dydaktyczna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach została przygotowana z myślą o tym aby podnieść świadomości ekologiczną młodszych i starszych mieszkańców miasta Żory, kształtować i promować zdrowe, twórcze, przyjazne środowisku wzorce życia oraz promować aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Program edukacyjny ścieżki ma na celu przybliżenie procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz uświadomienie, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia, poprawy jakości oraz ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego. Poprzez zdobytą wiedzę podczas prowadzonych zajęć ekologicznych odwiedzający dowiedzą się jakie działania ekologiczne mogą podejmować we własnym gospodarstwie domowym aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować wodą i nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska.

Program edukacyjny ścieżki obejmuje :

– zwiedzanie oczyszczalni ścieków,

– filmy edukacyjne,

– prezentacje multimedialne

– badania w laboratorium

Ścieżkę zwiedzać można na podstawie zgłoszenia złożonego w PWiK Żory Sp. z o.o. (pisemnie, e-mail, fax)

(pobierz zgłoszenie)

Skip to content