icon image icon image icon image
01
kwi

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią § 5 ust.6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego na podstawie art.19 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopiniowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a przyjętego na mocy uchwały nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019r. w […]

04
mar

Dział TI informuje, że w miesiącach marzec- kwiecień prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Skrzeczkowicka, Bażancia, Lasoki • Jesionek, Żniwna, Gliniana, Dożynkowa, Ks. K. Brzozy, • Rubinowa • Strefowa • Świerklańska, Obiegowa, Kaczeńców • Pańskie Łąki, Jagodowa, Wiklinowa, Żurawinowa • Boczna Harcerzy Buchalików ( rej. nr 39) • Boryńska ( rej. bud. 23 – 35) • Wakacyjna • Węglowa • Targowa • Górnicza, • Powstańców Śl. 10 – […]

06
lut

Dział TI informuje, że w miesiącach luty- marzec prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Skrzeczkowicka, Bażancia, Lasoki • Wierzbowa • Jesionek, Żniwna, Gliniana, Dożynkowa, Ks. K. Brzozy, • Rubinowa • Strefowa • Świerklańska, Obiegowa, Kaczeńców • Pańskie Łąki, Jagodowa, Wiklinowa, Żurawinowa • boczna Harcerzy Buchalików ( rej. nr 39) • Boryńska ( rej. bud. 23 – 35) • Wakacyjna • Węglowa • Targowa • Górnicza, • Powstańców Śl. […]