icon image icon image icon image
05
gru

Dział TI informuje, że w miesiącach grudzień – styczeń prace związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłączy ciepłowniczych prowadzone będą w następujących ulicach:

Złota, Srebrna, Ustronna, Folwarecka ( boczna ob. bud. 59), Chlebowa, Lasoki ( boczna ob. bud. 28), Boczna, Żniwna, Ronda Litewskiego ( ul. Kościuszki 21)

23
lis

OGŁOSZENIE DOTYCZY 23.11.2023 AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

22
lis

Nowa Taryfa od 29.11.2023r.

Informujemy, iż w związku z otrzymaną Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 29.11.2023r. wchodzi w życie nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie gminy Żory i gminy Jastrzębie Zdrój w ulicy: Osińskiej, Myśliwskiej i Rajskiej na okres 3 lat. Niniejsza taryfa dostępna jest w całości […]

Skip to content