icon image icon image icon image
01
lip

Dział TI informuje, że w miesiącach lipiec – sierpień prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Skrzeczkowicka, Bażancia, Lasoki • Jesionek, Żniwna, • Pańskie Łąki, Jagodowa, Wiklinowa, Żurawinowa • Górnicza, • Powstańców Śl. 10 – 12, • Powstańców Śl. – rej. przychodni Elmed, • Hallera, • Krótka, • Średnia.

04
cze

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią § 5 ust.6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego na podstawie art.19 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopiniowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a przyjętego na mocy uchwały nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019r. w […]

03
cze

Dział TI informuje, że w miesiącach czerwiec- lipiec prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Skrzeczkowicka, Bażancia, Lasoki • Jesionek, Żniwna, Gliniana, Dożynkowa, • Rubinowa • Strefowa • Pańskie Łąki, Jagodowa, Wiklinowa, Żurawinowa • Górnicza, • Powstańców Śl. 10 – 12, • Powstańców Śl. – rej. przychodni Elmed, • Os. Pawlikowskiego przy ul. Boryńskiej ( pawilony handlowe ) • Dożynkowa, Wodzisławska – rej. bud. nr 88