icon image icon image icon image
20
mar

„ SŁOWO BISKUPÓW ŚLĄSKICH NA ŚWIATOWY DZIEŃ WODY”

Światowy Dzień Wody 2020

13
mar

Ogłoszenie

PWiK Żory Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana do klientów jest regularnie badana i spełnia wymagania z Rozp. Min. Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zapewnia się, że obowiązujące procedury i środki w uzdatnianiu wody są wystarczające do zachowania bezpieczeństwa wody pitnej.

mar

Szanowni Państwo

W związku z działaniami prewencyjnymi  spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem uprzejmie prosimy by w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w przedsiębiorstwie. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo. Prosimy również, by w przypadku bezpośredniego kontaktu zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę. Telefony: 32 43 44 631,   43 […]