icon image icon image icon image

Informacje ogólne


Biuro Obsługi Klienta działa w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.
Ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory

Godziny otwarcia BOK:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania, bez ponoszenia dodatkowych opłat, należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków oraz pozostałe usługi wodociągowe w Banku Spółdzielczym
w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w godz. 8:00 – 17:00 oraz w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Żorach.

Skip to content