icon image icon image icon image

Ciepło sieciowe


Co to jest?

Ciepło sieciowe to wytworzone w źródłach zewnętrznych (poza odbiorcą końcowym), przesyłane siecią przesyłową i pobierane poprzez wymienniki (węzły) u odbiorcy ciepło, służące do ogrzewania pomieszczeń lub do wytwarzania ciepłej wody użytkowej u odbiorcy końcowego.

Zalety ciepła sieciowego to m.in. konkurencyjna i stabilna cena, stała dostępność, absolutne bezpieczeństwo i komfort użytkowania, niezawodność, pewność dostaw, ekologiczność. Ciepło sieciowe to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego. Ciepłownie spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, regulującym standardy emisji zanieczyszczeń
i korzystają z nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. Odbiorca płaci za zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza. Istotną zaletę ciepła sieciowego stanowi również relatywnie niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania.

 

Cena ciepła sieciowego zatwierdzana jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku kiedy całkowita moc zamówiona u dostawcy przekracza 5 MW). Odbiorcy nie muszą więc, obawiać się częstych podwyżek, jak przy wykorzystywaniu innych źródeł ciepła. Pewniejsze jest też planowanie wydatków na ten cel. Taka stabilność pozwala też na zaplanowanie, jak wnoszone będą opłaty. Prezes URE reguluje ceny, ponieważ najczęściej odbiorca nie ma możliwości wyboru dostawcy ciepła – sieć ciepłownicza i przyłączenie zwykle oferowane są jedynie przez jedną firmę. Odbiorcy ciepła są też chronieni. W razie problemów z dostawcą mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Z porównania do opłat za ogrzewanie różnymi rodzajami energii wynika, że ciepło sieciowe jest tańsze od ogrzewania gazem, czy olejem opałowym oraz energią elektryczną. Tańsze jest jedynie ogrzewanie węglem, jednak jak pokazuje praktyka nie jest ono przyjazne dla środowiska (niezupełne
i niecałkowite spalanie, zadymienie, zapylenie). Piece węglowe są niestety wykorzystywane do spalania odpadów, emitując związki chorobotwórcze (np. dioksyny). Obsługa pieców węglowych jest niewygodna, uciążliwa i wymaga sporego nakładu pracy.

 

Bezpieczeństwo i niezawodność

Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci gorącej wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem oraz zatrucia spalinami. Korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych. Ogrzewając pomieszczenie ciepłem sieciowym nie trzeba obawiać się o zdrowie i życie korzystających z niego osób, ponieważ nie występuje zagrożenie wybuchem, pożarem, czy zatruciem. Jego użytkowanie nie wymaga stosowania żadnych środków ostrożności. Nie potrzeba do tego instalować żadnych zbiorników z gazem czy olejem, pieców lub kotłów, które wymagają szczególnych środków ostrożności i umiejętności obsługi. Ciepło sieciowe dostarczane jest w sposób niezawodny. Gwarantuje to stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej.

Nie potrzeba też żadnej specjalistycznej wiedzy, by obsługiwać urządzenia, bo jest ono zupełnie proste w obsłudze.

 

 

Stała dostępność i pewność dostaw

O dostawę ciepła dbają zakłady dystrybucyjne. To ich pracownicy dbają o ciągłość dostaw ciepła, modernizują i remontują sieci. Zakłady dystrybucyjne dostarczają ciepło stale, nie trzeba więc obawiać się, że go zabraknie. Odbiorca decyduje, kiedy chce z niego skorzystać, np. w chłodny dzień w lecie. Wytwórcy ciepła są przygotowani by dostarczać je przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, a zakłady dystrybucyjne pilnują, by sieć była stale sprawna. Dostawa ciepła może się odbywać przez cały rok. W większości przypadków dotyczy sezonu grzewczego, który trwa ponad
7 miesięcy w roku (od września do maja roku następnego). System dostarczania ciepła nie wymaga żadnej obsługi przez użytkownika. Nad jego sprawnością czuwają 24 godziny na dobę służby techniczne. Zwiększa się też z każdym rokiem dostępność do sieci ciepłowniczej w miastach, ponieważ jest rozbudowywana i przyłączane są kolejne osiedla i budynki.

 

Ekologia

Podłączenie budynków, które korzystały wcześniej z ogrzewania węglowego – pieców powoduje też, że poprawia się stan lokalnego środowiska i znika niska emisja – dym z kominów nie trafia nam do płuc i płuc naszych dzieci. Korzystając z miejskiej sieci ciepłowniczej, odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska.

Gdy w mieszkaniach, w których żyjemy, zamiast pieca, czy bojlera pod oknami pojawiają się  kaloryfery, a z kranu po prostu płynie ciepła woda, zmienia się standard naszego życia. Przestajemy być zmuszeni do codziennego zapewnienia sobie opału, napalenia w piecu, utrafienia z odpowiednią temperaturą. W nowej sytuacji wystarczy przekręcić termostat, by zrobiło się cieplej, lub chłodniej, w zależności od potrzeb i naszego odczucia ciepła.
 

Prezentacja spotkanie z mieszkańcami

Skip to content