icon image icon image icon image

Historia PWiK Żory Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o.  jest systematycznie modernizującym się  przedsiębiorstwem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającym rosnące wymagania klientów, umiejącym dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku.

Firma powstała 1 kwietnia 1997 roku w wyniku  podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Rybniku a jej tradycje sięgają  XIX wieku, kiedy to w Żorach wybudowano  z drewnianych rur pierwszy miejski wodociąg.

Działalność spółki od początku  istnienia była pełna wyzwań gdyż przejęte sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków były w bardzo złym stanie technicznym. Awarie i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców były codziennością a straty wody sięgały 45%.!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach przez lata z ogromnym zaangażowaniem modernizowało i przebudowywało sieci wodociągowe,  kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków. Spółka wykorzystywała wszelkie możliwe sposoby dofinansowania prowadzonych  inwestycji,  w tym fundusze unijne na skalę bezprecedensową  w historii Miasta Żory.

W latach 2009 – 2014 zrealizowano projekty: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” oraz „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecna sieć funkcjonująca w ramach Aglomeracji Żory umożliwia aż 98% mieszkańców korzystanie z dostępu do kanalizacji. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków zapewniła pełną automatyzację procesów oczyszczania, w wyniku czego uzyskiwane są wymagane parametry ścieków oczyszczonych, tak ważne dla ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo, likwidacja otwartych komór fermentacji i uruchomienie komór zamkniętych z odzyskiem biogazu, pozwala na wykorzystywanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Tak pozyskana energia elektryczna zabezpiecza ok. 50% zapotrzebowania oczyszczalni na prąd.

Sukcesem Przedsiębiorstwa jest również uruchomienie własnego ujęcia wody oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody, a przez to częściowe uniezależnienie się od źródeł zewnętrznych. To ujęcie zaspokaja obecnie około 30% zapotrzebowania Miasta co spowodowało obniżenie kosztów zakupu wody dla mieszkańców i znaczną poprawę jej jakości. Wszystkie, w pełni zautomatyzowane obiekty, takie jak oczyszczalnia, Stacja Uzdatniania Wody, przepompownie ścieków są nadzorowane w zdalnym systemie monitoringu. Laboratorium funkcjonujące przy PWiK Żory Sp. z o. o.  systematycznie kontroluje parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej, ścieków, osadów i wód deszczowych.

Sieć wodociągowa obecnie w ponad 90% wykonana jest z rur polietylenowych. Jej modernizacja wpłynęła na polepszenie jakości wody,  jak również spowodowała zmniejszenie awaryjności sieci oraz strat wody. Znacząco zmniejszyła się także ilość awarii sieci.

Używanie wysokiej klasy sprzętu do czyszczenia i eksploatacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewnia jej ciągłą, bezawaryjną pracę.

W ostatnich latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. rozszerzyło przedmiot działalności o dostawę ciepła, realizując  projekt pod nazwą Błękitne niebo nad Starówką.

Żory,  jako jedno z pierwszych miast w Polsce, teren Starego Miasta będą miały wolne od niskiej emisji.

Tak systematyczne i skuteczne działanie firmy nie byłoby możliwe bez kompetentnej i zaangażowanej kadry. Załogę PWiK Żory Sp. z o.o.  tworzy 120-osobowy zespół sprawnie współpracujących fachowców.

W celu podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania, uzyskania najwyższej satysfakcji klientów opracowano i wdrożono w roku 2006 Zintegrowany System Zarządzania .

Spółka  podejmuje również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, począwszy od edukacji dzieci i młodzieży, po udział w imprezach kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Skip to content