icon image icon image icon image

Władze spółki


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. jest spółka komunalną,  której 100% udziałów jest w posiadaniu Gminy Żory. Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.

Zarząd Spółki:

Michał Pieczonka – Prezes Zarządu

Krzysztof  Nitoń – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Roman Pokorski

Janusz Koper

Katarzyna Szyszka

Arkadiusz Marecki

Ewa Nojek

Skip to content