icon image icon image icon image

Władze spółki


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o. o. jest spółką komunalną, której udziałowcem jest Gmina Żory oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zapewnienia dostawy wody
i odbioru ścieków.

Zarząd Spółki:

Michał Pieczonka – Prezes Zarządu

Krzysztof  Nitoń – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej               Katarzyna Bujar

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej    Magdalena Bodzenta

Sekretarz Rady Nadzorczej                        Katarzyna Szyszka

Członek Rady Nadzorczej                          Monika Sokołowska – Koncewicz

Członek Rady Nadzorczej                          Janusz Koper

Członek Rady Nadzorczej                          Anna Maciołek

Skip to content