icon image icon image icon image

Przetargi 2015


L.p.Krótki opisData publikacji
01.Postępowanie zakończone
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku byłej hydroforni na archiwum zakładowe, pomieszczenia socjalne i garaż, zlokalizowanego na os. Pawlikowskiego w Żorach" - nr ref. NL/141/2014

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-9 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 10
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zmiana terminu składania ofert
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
09/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 3
10/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 4
11/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 5
12/ Zmiana terminu składania ofert 2
13/ Zmiana treści (OWZ) - aktualizacja przedmiarów robót
     - załącznik - zaktualizowane przedmiary robót
14/ Wyjaśnienia treści OWZ 1,3,4,5 - uzupełnienie
15/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
17/ Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

2015.01.05
2015.01.27
2015.02.02

2015.02.16


2015.03.23
2015.03.31
2015.04.01
02.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i ul. Szkolnej w Żorach" - nr ref. NL/1/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-10 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 11
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ)
     - załączniki
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.01.09
2015.01.20

2015.02.19
03.Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej łącznika ciepłowniczego pomiędzy ulicą Powstańców a siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - nr ref. NL/5/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-8 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 9
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06/ Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.01.27

2015.03.04
04.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Adlerowiec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalew w Żorach" - nr ref. NL/11/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-11 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 12
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
     - załączniki
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 3
     - załączniki
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.02.13
2015.03.03


2015.03.05

2015.03.20
05.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wybickiego w Żorach" - nr ref. NL/12/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-11 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 12
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
     - załączniki
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 3
     - załączniki
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.02.13
2015.02.26


2015.03.02

2015.03.20
06.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Gajowej i ul. Drwali w Żorach" - nr ref. NL/7/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-11 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 12
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 3
09/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 4
10/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.02.16
2015.03.05


2015.03.10 2015.03.20
07.Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drwali, Ogniowej, Chemicznej, Wyzwolenia, Wiśniowej, Wodzisławskiej w Żorach" - nr ref. NL/8/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ) + załącznik 1A
03/ Załączniki nr 1-11 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 12
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06/ Warunki techniczne
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.02.16

2015.03.05 2015.03.27
08.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej oraz w rejonie ul. Wrzosowej w Żorach" - nr ref. NL/14/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki nr 1-11 w wersji edytowalnej
04/ Wzór umowy - zał. nr 12
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.03.03
2015.04.09
09.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Srebrnej w Żorach" - nr ref. NL/20/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015.04.14
2015.05.19
10.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie Al. Jana Pawła II
w Żorach" - nr ref. NL/41/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 12
04/ Formularz cenowy załącznik 1A
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 1
07/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 2
08/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 3
09/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 4
10/ Wyjaśnienia treści (OWZ) nr 5
11/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.06.12

2015.06.23
2015.06.26

2015.06.29

2015.07.15
11.Postępowanie zakończone
„Dobór i dostawa koagulantu, dostawa wodorotlenku sodu oraz podchlorynu sodu dla Stacji Uzdatniania Wody"
- nr ref. NL/49/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Załączniki do OWZ od 1-7 + protokół z testów
04/ Wzór umowy załącznik nr 8
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści (OWZ) nr 1
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.06.30
2015.07.16
2015.08.04
12.Postępowanie zakończone
„Błękitne niebo nad Starówką - budowa systemu ciepłowniczego w Żorach etap II "
- nr ref. NL/52/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 11
04/ Załączniki do wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Przedmiary robót
07/ Przedmiary robót w wersji edytowalnej
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.07.23
2015.07.28

2015.08.25
13.Postępowanie zakończone
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej gazociągu przesyłowego PEHD na odcinku od ul. Węglowej do siedziby PWiK Żory Sp. z o.o.
przy ul. Wodociągowej 10 " - nr ref. NL/61/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 9
04/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
05/ Załącznik mapowy
06/ Załączniki do wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.08.24

2015.09.17
14.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w rejonie
al. Jana Pawła II w Żorach na potrzeby uzbrojenia działek nr 491/17 i 462/17
- zadanie IV " - nr ref. NL/62/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Załączniki do wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Formularz cenowy załącznik nr 1A w wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.08.27

2015.09.30
15.Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gajowej w Żorach " - nr ref. NL/66/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Dokumentacja projektowa
05/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
06/ Formularz cenowy w wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015.08.27

2015.09.28
16. Postępowanie zakończone
„Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Żorach" - nr ref. NL/89/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 8
04/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
05/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.11.182015.11.30
2015.12.18
17. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru pomiędzy ul. Rolniczą, ul. Zbożową, ul. Wodzisławską w rejonie ul. Poziomkowej w Żorach - Etap II"
- nr ref. NL/94/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Dokumentacja projektowa
05/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
06/ Formularz cenowy w wersji edytowalnej - zał. nr 1A
07/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
08/ Wyjaśnienie do OWZ nr 2
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015.12.02

2015.12.14
2015.12.16
2016.01.08
18. Postępowanie zakończone
„Budowa łącznika ciepłowniczego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a siedzibą
PWiK Żory Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - nr. ref. NL/100/2015

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 11
04/ Dokumentacja projektowa
05/ Załączniki do OWZ w wersji edytowalnej
06/ Formularz cenowy w wersji edytowalnej - zał. nr 1A
07/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
08/ Wyjaśnienie do OWZ nr 2
09/ Wyjaśnienie do OWZ nr 3
10/ Wyjaśnienie do OWZ nr 4
11/ Wyjaśnienie do OWZ nr 5
12/ Wyjaśnienie do OWZ nr 6
13/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015.12.29

2016.01.13


2016.01.15
2016.01.18
2016.01.18
2016.02.01