icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
03.„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolskiej w Żorach”
– nr ref. NL/39/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienie treści OWZ nr1
07/ Wyjaśnienie treści OWZ nr2
08/ Wyjaśnienie treści OWZ nr3
09/ Wyjaśnienie treści OWZ nr4
10/ Informacja z otwarcia ofert
11/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2020.05.25
2020.06.02
2020.06.02
2020.06.04
2020.06.12

2020.06.16
2020.06.24
04.„Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą/przebudową oraz przepięciem wszystkich
istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Warszowickiej w Żorach”
– nr ref. NL/47/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
2020.07.08