icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
01.„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Szczejkowickiej, Kradziejówka i ul. Zielonej w Żorach” – nr ref. NL/17/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki do wersji edytowalnej
06/ Warunki techniczne
2020.03.2402.„Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr. ref. NL/20/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Sprawozdanie z badań osadu
2020.03.25