icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
08.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lasoki i ul. Bażanciej w Żorach” – nr ref. NL/91/2020

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2020.12.31
2021.01.21
2021.02.03
01.„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonach ul. Świerklańskiej,
ul. Obiegowej, ul. Dalekiej, ul. Pagórkowej i ul. Kaczeńców w Żorach”
– nr ref. NL/16/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne

2021.02.25
Skip to content