icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
12.„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Bazaltowej, ul. Ustronnej
i ul. Srebrnej w Żorach”
– nr ref. NL/58/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Przedmiar robót
06/ Dokumentacja projektowa
07/ Modyfikacja treści OWZ
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021.08.09

2021.08.26
2021.08.26
2021.08.30
2021.09.16
13.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do pawilonów w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego, sieci wodociągowej w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz bloku mieszkalnego nr 24 na Os. Sikorskiego oraz budowa sieci wodociągowej wzdłuż Al. Zjednoczonej Europy wraz z przyłączami przy ul. Słowackiego nr 25 i 27
w Żorach”
– nr ref. NL/63/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2021.08.16
2021.09.07
2021.09.15
14.„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji dla PWiK Żory Sp. z o.o.”
– nr ref. NL/17/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do OWZ
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 2
08/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 3
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 4
10/ Informacja z otwarcia ofert
11/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021.08.18
2021.08.30
2021.09.06
2021.09.13
2021.09.22
2021.09.27
2021.10.12
15.„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Boryńskiej i Al. Jana Pawła II , na os. Powstańców Śląskich ( od ul. Dąbrowskiego do budynku nr 15)
oraz przebudowa sieci wodociągowej od jednostki B do ronda przy ul. Wodzisławskiej w Żorach”
– nr ref. NL/67/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2021.09.07
2021.09.27
2021.10.08
16.„Renowacja metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studniami kanalizacyjnymi na terenie osiedli: os. Pawlikowskiego, os. Korfantego, os. Sikorskiego, os. Ks. Władysława oraz renowację studni kanalizacyjnych w ulicy Wodzisławskie, Kasztanowej, Zostawa w Żorach”
– nr ref. NL/72/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06/ Nagrania z kamerowanych odcinków kanalizacji sanitarnej
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
08/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 2
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 3
10/ Informacja z otwarcia ofert
11/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2021.09.28

2021.10.13
2021.10.14
2021.10.15
2021.10.19
2021.11.02
17.„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wysokiej, ul. Jęczmiennej i ul. Miętowej w Żorach”
– nr ref. NL/78/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 2
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021.10.13
2021.10.21
2021.10.29
2021.11.03
2021.11.17
18.„Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalni
ścieków w Żorach”
– nr ref. NL/81/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
2021.11.1619.„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych dla PWiK Żory Sp. z o.o.”
– nr ref. NL/69/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Opis Przdmiotu Zamówienia - Załącznik nr I do OWZ
2021.11.25

Skip to content