icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
10.„Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem/przebudową oraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej, ul. Karola Miarki i ul. Wolności w Żorach” – sprawa nr NL/39/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Wyjaśnienia treści OWZ nr2
08/ Informacja z otwarcia ofert
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019.06.14
2019.06.24
2019.07.04
2019.07.08
2019.07.17
11.„Dostawa wraz z montażem urządzenia do płukania, odwadniania, rozdrabniania (rozdrabniacz) i prasowania odpadu skratek na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr. ref. NL/51/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019.07.18
2019.08.02
2019.09.05
12.„Dostawa wraz z montażem zbiornika i stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego dla procesu denitryfikacji w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref. NL/53/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkład mapowy
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.07.23
2019.08.06
2019.08.16
13.„Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Małachowskiego w Żorach”
– sprawa nr NL/54/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.08.26
2019.09.02
2019.09.11
2019.09.20
14.„Opracowanie koncepcji docelowego uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej terenu pomiędzy ul. Pszczyńską, torami kolejowymi a ul. 11 Listopada
w Żorach”
– nr ref. NL/86/2019

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert

2019.12.31
2020.01.09
2020.01.27