icon image icon image icon image

Przetargi bieżące


L.p.Krótki opisData publikacji
02.„Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków w Żorach”
– nr ref. NL/27/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 5
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Sprawozdanie z badań osadu
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021.03.25
2021.04.19
2021.05.07
03.„Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej oraz w ul. Ogrodniczej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Ogrodniczej w Żorach”
- nr ref. NL/29/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021.04.19
2021.05.10
2021.05.17
04.„Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Rybnickiej, ul. Janasa
i ul. Tuwima oraz ul. Sportowej w Żorach”
- nr ref. NL/41/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
2021.06.04
05.„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w ul. Lokalnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kłokocińskiej (rejon A1) w Żorach”
- nr ref. NL/42/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Modyfikacja treści OWZ
07/ Modyfikacja treści OWZ nr2
08/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
10/ Informacja z otwarcia ofert

2021.06.04
2021.06.14
2021.06.15

2021.06.16
2021.06.22
06.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzeczkowickiej w Żorach i ul. Myśliwskiej
w Jastrzębiu-Zdroju”
- nr ref. NL/43/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Modyfikacja treści OWZ
07/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
2021.06.07
2021.06.15
07.„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej i ul. Podlaskiej, przepompowni ścieków P-64-1 wraz z rurociągiem tłocznym do ul. Kresowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Żorach”
- nr ref. NL/47/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa

2021.06.10
08.„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej oraz
ul. Tymiankowej w Żorach wraz z przepompownią ścieków”
- nr ref. NL/45/2021

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej do OWZ
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Modyfikacja treści OWZ nr2
07/ Projekt sieci W i KS- Poziomkowa, Tymiankowa
2021.06.14
2021.06.15
Skip to content