icon image icon image icon image

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie usług świadczonych przez :Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.


Biuro Obsługi Klienta:
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel. 32/ 4344-632, 32/ 4341-473, faksem 32/ 4344-631
e-mail sekretariat@pwik.zory.pl


czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub e-mailem.


Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne:

Zgłaszanie awarii oraz zakłóceń w dopływie wody oraz odbiorze ścieków
pod numerem telefonicznym 32/ 4341-915.


Skip to content