icon image icon image icon image

Struktura własności i majątekKapitał zakładowy: 104 094 000 zł.

Lista wspólników

Gmina Miasto Żory –   76 587 udziałów po 1000 zł. każdy tj.
                                na łączną kwotę 76 587 000 zł.,
                                w tym na 61 124 udziałach ustanowiono
                                zastaw rejestrowy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu
                                Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Narodowy Fundusz –    27 507 udziałów po 1000 zł. każdy tj.
Ochrony Środowiska     na łączną kwotę 27 507 000 zł.,
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Skip to content