icon image icon image icon image

Status prawny


 

 Oznaczenie  formy prawnej:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Firma pod którą
Spółka działa:
 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością
 Rejestracja:  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod Nr KRS 0000125454
 Siedziba:  Żory
 Adres:  ul. Wodociągowa 10, 44 – 240 Żory

 

Skip to content