icon image icon image icon image

Ankieta dla klientówANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA
(badanie prowadzone w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania)Niniejsze badanie satysfakcji klienta jest anonimowe i prowadzone metodą ankietyzacji pisemnej. Kwestionariusze ankiety dostępne są dla klientów w wersji papierowej lub w formie elektronicznej w następujących miejscach:

  • Dział Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki, Żory, ul Wodociągowa 10
  • Strona internetowa pwikzory.com.pl

Jakość świadczonych usług


1. Czy Pani/Pana zdaniem zapach i smak dostarczanej wody jest odpowiedni?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
2. Czy utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie wody?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
3. Czy sposób powiadamiania o planowych przerwach w dostawie wody jest skuteczny?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
4. Czy sposób powiadamiania o awariach i związanych z tym problemach w dostawie wody jest skuteczny?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
5. Czy zadowalający jest system odbioru ścieków?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
6. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy „ PWiK Żory” wystarczająco szybko usuwają awarie?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
7. Czy Pani/Pana zdaniem miejsce usuwania awarii przez pracowników firmy PWiK Żory Sp. z o.o. jest właściwie zabezpieczone i nie stwarza zagrożenia dla osób dorosłych, dzieci, zwierząt, poruszających się pojazdów itp. ?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdaniaObsługa klienta


8. Czy pracownicy PWiK Żory Sp. z o.o. z Biura Obsługi Klienta, z którymi miał/a Pan/i kontakt byli uprzejmi i życzliwi?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
9. Czy pracownicy PWiK Żory Sp. z o.o. z Biura Obsługi Klienta, z którymi miał/a Pan/i kontakt wykazali się wiedzą i kompetencją?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
10. Czy Pani/Pana zdaniem czas załatwiania sprawy w „ PWiK Żory” jest zadowalający?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdania
11. Czy uważa Pani/Pan, że “PWiK Żory” są przyjazne dla Klienta?

          Proszę wybrać jedną odpowiedź

takraczej takraczej nienienie mam zdaniaPozostałe uwagi i spostrzeżenia?


Co Pani/Pana zdaniem wymaga usprawnienia / polepszenia w działalności PWiK Żory
Sp. z o.o., aby świadczone Państwu usługi były na jeszcze wyższym poziomie?


Przepisz kod: captcha


Dziękujemy za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas na wypełnienie ankiety.
Skip to content