icon image icon image icon image

Dokumenty do pobrania


 • Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
  (do pobrania)

 • Karta projektu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
  (do pobrania)


 • Zgłoszenie wykonania odbioru technicznego przyłącza. (do pobrania)

 • Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego. (do pobrania)

 • Zlecenie wykonania robót związanych z wykonaniem przyłącza wody. (do pobrania)

 • Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego. (do pobrania)

 • Wniosek o zawarcie umowy (nie dotyczy umowy na odprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych). (do pobrania)

 • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków. (do pobrania)

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zabudowę dodatkowego wodomierza (podlicznika) w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby podlewania ogrodu. (do pobrania)

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zabudowę dodatkowego wodomierza (podlicznika) w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby gospodarstwa rolnego. (do pobrania)

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zabudowę dodatkowego wodomierza (podlicznika) w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby pojenia trzody chlewnej – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (do pobrania)

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zabudowę wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia jako faktyczna ilość odprowadzonych ścieków. (do pobrania)


 • Oświadczenie odbiorcy – wykaz powierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe.
  (do pobrania)

 • Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z pierwszym metrem od strony sieci wodociągowe. (do pobrania)

 • Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z pierwszym metrem od strony sieci wodociągowej. (do pobrania)