icon image icon image icon image

Dział planowania i analiz


kierownik działu Monika Sapeta-Pyszny

Zakres działań:

  • sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych, raportów, prognoz, ankiet i innej dokumentacji finansowej wg potrzeb
  • opracowywanie procedur finansowych
  • obsługa finansowa projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  • sporządzanie budżetu i planów wieloletnich oraz monitorowanie wykonania wraz z analizą odchyleń
  • prowadzenie polityki kredytowej oraz identyfikacja zabezpieczeń
  • optymalizowanie polityki podatkowej
  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku, ocena projektów inwestycyjnych
  • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej
  • opracowanie taryfy na dostawę wody, odbiór ścieków oraz taryfy dla ciepła
Skip to content