icon image icon image icon image

Dział technologiczny


Kierownik Działu: Irena Kreis- Podruczny

Zakres działań:

  • badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej, ścieków, osadów i wód deszczowych.

Część analiz wykonywana jest na miejscu, część jest zlecana do laboratorium akredytowanego. Badania prowadzone są według procedury „Badania laboratoryjne” w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, w oparciu o najnowsze normy badawcze. Laboratorium wykonuje rocznie ok. 1.400 próbek wody i ok.1000 próbek ścieków. Aby poddać weryfikacji swoje kompetencje laboratorium co roku bierze udział w Międzylaboratoryjnych Badaniach Porównawczych.

  • analiza pracy Stacji Uzdatniania Wody i przedstawianie wniosków odnośnie poprawy aspektów techniczno- ekonomicznych obiektu
  • analiza pracy Oczyszczalni Ścieków i przedstawianie wniosków odnośnie poprawy aspektów techniczno- ekonomicznych obiektu
Skip to content