icon image icon image icon image

Dział inwestycji


Kierownik Działu: Sebastian Kula

Zakres działań:

  • realizacja inwestycji, w tym opracowywanie wytycznych do projektowania, przygotowanie i przeprowadzanie przetargów, przygotowanie i nadzór realizacji inwestycji od strony formalno-prawnej,
  • prowadzenie technicznego nadzoru inwestorskiego,
  • rozliczanie finansowe zakończonych robót,
  • przyjmowanie na majątek przedsiębiorstwa środków trwałych pochodzących z realizacji zadań inwestycyjnych,
  • opracowywanie perspektywicznych programów rozwoju i planów inwestycyjnych,
  • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczących prowadzonych inwestycji,
Skip to content