icon image icon image icon image

Dział jakości, kontrola wewnętrzna


Specjalista ds. Jakości i Kontroli Wewnętrznej: Anna Gajewska

Zakres działań:

  • opracowanie, nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • planowanie, organizacja i realizacja auditów wewnętrznych
  • zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001
  • nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
  • planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.