icon image icon image icon image

Wydział sieci wodociągowo-kanalizacyjnej


Kierownik Działu: Beata Błasiak

Zakres działań:

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

 • eksploatacja sieci wodociągowej;
 • usuwanie awarii wodociągowych;
 • budowa nowych sieci wodociągowych;
 • wymiana przyłączy wody;
 • wykonywanie włączeń do czynnej sieci wodociągowej;
 • utrzymanie sieci hydrantowej;
 • pomiary wydatków na hydrantach;
 • wymiana wodomierzy;
 • nadzorowanie prac prowadzonych przez firmy obce w rejonie sieci wodociągowej należącej do PWiK Żory Sp. z o.o.;
 • odbiory nowych przyłączy wodociągowych;
 • odbiory wszelkich przeróbek na istniejących przyłączach lub sieciach wodociągowych;

SIEĆ KANALIZACYJNA:

 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej;
 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej deszczowej;
 • czyszczenie pompowni;
 • czyszczenie separatorów;
 • utrzymanie wylotów deszczowych;
 • usuwanie awarii kanalizacyjnych na kanalizacji sanitarnej oraz eszczowej;
 • kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z wykorzystaniem kamery oraz zadymiarki;
 • odbiory nowych przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych;
 • nadzorowanie prac prowadzonych przez firmy obce w rejonie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej należących do PWiK Żory Sp. z o.o.;
Skip to content