icon image icon image icon image

Dział handlowy


Kierownik Działu: Beata Niemczyk

Zakres działań:

  • kompleksowa obsługa klienta
  • zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków
  • odczyty wodomierzy
  • wystawianie faktur za wodę i ścieki
  • kontrola rozliczeń z klientami oraz egzekucja zaległości
  • prowadzenie gospodarki wodomierzowej poprzez prowadzenie ewidencji wymian oraz czuwanie nad okresami legalizacji zamontowanych wodomierzy
Skip to content