icon image icon image icon image

Dział uzgodnień i ewidencji majątku


Kierownik Działu: Agnieszka Ruszała

Zakres działań:

 • wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.
 • wydawanie warunków technicznych zabudowy wodomierza rejestrującego zużycie wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika)
 • uzgodnienia projektów technicznych i innych dokumentacji opracowywanych przez projektantów
 • uzgodnienia lokalizacyjne/branżowe
 • ewidencja i przygotowanie odpłatnych realizacji prac dotyczących przyłączy wod.-kan.
 • wyceny ofertowe
 • opracowanie danych do sprawozdań technicznych i statystyk
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji
 • przygotowanie i prowadzenie ewidencji książek obiektu budowlanego
 • rejestr decyzji administracyjnych związanych z majątkiem Przedsiębiorstwa
 • ewidencja i przygotowanie materiałów w celach podatkowych i ubezpieczeniowych
 • monitorowanie i aktualizacja Wyliczenia Efektu Ekologicznego
Skip to content